Kancelaria Adwokacka dr Marka Śnieguckiego działa od początku 2010 roku. Marek Śniegucki jest zarówno adwokatem, jak i radcą prawnym. Zawód radcy prawnego wykonywał czynnie od 1984 roku do 2010 roku. Obecnie wykonuje on zawód adwokata. Jednocześnie przez blisko 17 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W Kancelarii pracuje dziewięć osób w tym, ośmioro prawników: adwokat, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy.
Button

KANCELARIA

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z Klientami gwarantują profesjonalizm świadczonych usług.

W pracę Kancelarii zaangażowanych jest łącznie ośmioro prawników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe. Kancelaria wyposażone jest w nowoczesną infrastrukturę techniczną, ułatwiającą pracę oraz stały kontakt z Klientami, co zapewnia między innymi możliwość natychmiastowej konsultacji w sprawach pilnych. Ma bezpośredni dostęp do bazy obowiązujących aktów prawnych, w tym również z zakresu prawa europejskiego oraz do orzecznictwa sądów polskich i piśmiennictwa. Prawnicy kancelarii są przygotowani do świadczenia pomocy prawnej w języku angielskim, natomiast radca prawny Wanda Śniegucka świadczy dodatkowo pomoc prawną w języku francuskim.

Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 - 17:00
Button

PRAWNICY

Dr Marek Śniegucki
adwokat

Wanda Śniegucka
radca prawny

Anna Matusiak
radca prawny

Karolina Prasal
adwokat

Agnieszka Galińska
adwokat

Barbara Klinkiewicz
prawnik, aplikant radcowski

Mateusz Budziarek
prawnik, aplikant adwokacki

Agnieszka Ostrowska
asystentka

Button

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc prawną zwłaszcza w zakresie:

1. Prawa gospodarczego zarówno prywatnego jak i publicznego, w tym m.in.:
- prawa upadłościowego
- prawa handlowego
- prawa umów handlowych
- prawa swobody działalności gospodarczej
- prawa ochrony konkurencji
- prawa antymonopolowego
- prawa przekształceń własnościowych
- prawa własności przemysłowej
- prawa z zakresu prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

2. Prawa cywilnego

3. Prawa procesowego (spory sądowe 0 przed sądami cywilnymi, administracyjnymi; sądami arbitrażowymi).

4. Prawa pracy

5. Prawa finansowego, w tym prawa podatkowego, celnego i prawa bankowego oraz prawa administracyjnego w zakresie, w jakim wiąże się to z działalnością gospodarczą.

6. Prawa rodzinnego.

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w różnych formach:

1. Stałych umów o obsłudze prawną, obejmujących umówione wynagrodzenie ryczałtowe i zapewniających udział pracowników kancelarii w rozwiązywaniu problemu prawnego Klienta. W umowach takich określona jest zazwyczaj częstotliwość wizyt pracowników kancelarii w siedzibie Klienta, które służą wyjaśnianiu wątpliwości prawnych, kompletowaniu dokumentów niezbędnych w rozwiązywaniu bieżących spraw i prowadzonych postępowaniach sądowych, konstruowaniu i opiniowaniu umów. Umowy o stałą obsługę prawną zapewniają ponadto świadczenie pomocy prawnej ponad umówiony czas za pośrednictwem zwłaszcza elektronicznych form przekazu informacji. Z doświadczeń wynika, że ta forma współpracy spotkała się z zainteresowaniem wielu Klientów, korzystających z pomocy prawnej kancelarii, gdyż gwarantuje im uczestnictwo kompetentnego prawnika w tworzeniu aktów, podejmowaniu czynności, z których mogą wynikać w przyszłości skutki prawne. Zezwala ona również na ściślejszą więź między kancelarią a Klientem, przejawiającą się w możliwości poznania jego przedsiębiorstwa, osób w nim zatrudnionych, co zdecydowanie ułatwia współpracę w interesie Klienta.

2. Doraźnych umów, na podstawie których przyjmowane są pojedyncze, konkretne sprawy.

3. Doraźnych konsultacji prawnych często popartych sporządzeniem pisemnych opinii prawnych.

4. Windykacji należności.
Button

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Marek Śniegucki
ul. A.Struga 16
90-513 Łódź

Zobacz mapę

Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 - 17:00

tel.: +48 42 637 57 13
tel.: +48 42 637 09 51
tel.: +48 42 637 09 52


e-mail: mareksniegucki@post.pl
e-mail: sniegucki@sniegucki.pl
e-mail: wsniegucka@sniegucki.pl
e-mail: amatusiak@sniegucki.pl

e-mail: kprasal@sniegucki.pl

e-mail: agalinska@sniegucki.pl

e-mail: bklinkiewicz@sniegucki.pl